Створення: 01.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/11/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 31.10.2016 звiльнений з 01.11.2016 директор Подурець Юрiй Васильович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 01.12.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 31.10.2016 призначена виконуючою обов’язки директора з 02.11.2016 на невизначений строк Куковаченко Олена Вiкторiвна, володiє 0,009% акцiй, попередня посада бухгалтер ПАТ “Херсонводпроект”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.