Створення: 07.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/03/2017

Рiшенням наглядової ради вiд 03.03.2017 звiльнена з 05.03.2017 в.о. директора Куковаченко Олена Вiкторiвна, володiє 0,009% акцiй (5,25грн.), на посадi з 31.10.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 03.03.2017 призначений з 06.03.2017 на невизначений строк директор Чiрков Андрiй Олександрович, попередня посада директор Фiлiї «Чорнобаївське» ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор», акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.