Створення: 09.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 09/03/2017

Наказом директора вiд 07.03.2017 призначена з 09.03.2017 на невизначений термiн на вакантну посаду головбух Куковаченко Олена Вiкторiвна, володiє 0,009% акцiй (5,25грн.), попередня посада в.о. директора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.