Створення: 21.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 19/12/2017

Рiшенням наглядової ради вiд 19.12.2017 припинено повноваження з 20.12.2017 директора Чiркова Андрiя Олександровича, акцiями не володiє, на посадi з 06.03.2017. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 19.12.2017 призначена з 21.12.2017 на невизначений строк в.о. директора Куковаченко Олена Вiкторiвна, володiє 0,009% акцiй (5,25грн.), попередня посада головний бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.