Створення: 20.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/06/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 20.06.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Подурець Олег Васильович, володiє 53,68% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член наглядової ради Черниш Валентина Володимирiвна, володiє 0,15% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член наглядової ради Подурець Ольга Анатолiївна, володiє 34,1% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Подурець Лiдiя Василiвна, володiє 0,002% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.05.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Подурець Олег Васильович, володiє 53,68% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Iвкiна Ольга Вiкторiвна, акцiями не володiє, попередня посада IТ-фахiвець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Подурець Ольга Анатолiївна, володiє 34,1% акцiй в статутному капiталi, попередня посада приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Подурець Лiдiя Василiвна, володiє 0,002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада заст. директора ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Клочкова Олена Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада головбух ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.