Створення: 29.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/04/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Херсонводпроект» термiном на три роки Подурец Олег Васильович, володiє 53,68% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради ПАТ «Херсонводпроект». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 27.04.2018 обрана на невизначений термiн в.о. директора ПрАТ «Херсонводпроект» Куковаченко Олена Вiкторiвна, володiє 0,009% акцiй (5,25грн.), попередня посада в.о. директора ПАТ «Херсонводпроект». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Херсонводпроект» термiном на три роки Подурець Ольга Анатолiївна, володiє 34,1% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради ПАТ «Херсонводпроект». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Херсонводпроект» термiном на три роки Iвкiна Ольга Вiкторiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради ПАТ «Херсонводпроект». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Херсонводпроект» термiном на три роки Подурець Лiдiя Василiвна, володiє 0,002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова РК ПАТ «Херсонводпроект». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Херсонводпроект» термiном на три роки Зорик Юлiя Олексiївна, акцiями не володiє, попередня посада безробiтня. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.