Створення: 01.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/11/2014

Рiшенням наглядової ради вiд 28.11.2014 звiльнений з 30.11.2014 директор Коршунов Андрiй Валерiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 28.11.2014 призначений директором з 01.12.2014 на невизначений строк Подурець Юрiй Васильович, акцiями не володiє, попередня посада заступник директора ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.