Створення: 20.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/06/2011

Рішенням Наглядової ради ПАТ від 29.06.11 звільнені: в.о. голови правління Коршунов Андрій Валерійович, акціями ПАТ не володіє, перебував на посаді з 27.05.11; члени правління: Івкін Іван Микитович, володіє 0,0069% акцій ПАТ, перебував на посаді з 2006р., Куковаченко Олена Вікторівна, володіє 0,0086% акцій ПАТ, перебувала на посаді з 2006р. Тим же рішенням призначений терміном до переобрання директор Коршунов Андрій Валерійович, акціями ПАТ не володіє, попередня посада: адміністратор ПП „Бізнес дім „Бордо”, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на зазначення паспортних реквізитів не надано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Коршунов Андрій Валерійович.