Створення: 03.05.2018

Відомості про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне – 27/04/2018

Рiшенням зборiв акцiонерiв 27.04.2018 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 03.05.2018. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Херсонводпроект»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Херсонводпроект».